Metoda Ibita Bobath dla dorosłych

Metoda leczenia zgodna z założeniami techniki Ibita Bobath przed wieloma laty zyskała trwającą do dziś popularność w leczeniu niepełnosprawności ruchowej u niemowląt oraz dzieci. Obecnie coraz częściej tę specyficzną technikę rehabilitacyjną stosuje się również w przypadku osób dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń funkcji ruchowych.

Metoda NDT Bobath – geneza

Na przestrzeni lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w wyniku wieloletnich obserwacji potrzeb pacjentów oraz testowania wszelkich możliwych sposobów leczenia upośledzeń ruchowych Berta i Karel Bobath stworzyli koncepcyjny plan fizjoterapeutyczny, którego głównym celem było:

  • przywrócenie pełnej lub częściowej kontroli motorycznej;
  • uzależnienie partycypacji pacjenta w jego życiu codziennym od indywidualnego dla niego poziomu aktywności;
  • eliminacja czynników wywołujących ograniczenia ruchowe.

Terapia metodą Bobath znacznie różni się od innych, znanych i stosowanych dziś metod terapeutycznych. Zgodnie z opracowaną koncepcją praca nad percepcją mięśniową powinna trwać dwadzieścia cztery godziny. Oznacza to, że terapeuta kwalifikujący się do prowadzenia terapii metodą Bobath może jedynie wskazać poprawne sposoby ćwiczenia. Powrót do pełni sił w dużej mierze zależny jest od indywidualnego zaangażowania pacjenta, który pracę nad kontrolą ruchową kontynuuje również w domu.

Kto może prowadzić terapię metodą IBT BOBATH?

W Polsce od wielu lat organizowane są specjalistyczne kursy mające na celu zwiększanie świadomości kwalifikowanych terapeutów o skuteczności leczenia pacjentów omawianą metodą. Podczas trwających kilkadziesiąt godzin lekcyjnych zajęć potencjalni kursanci poznają praktyczne zastosowanie opracowanych technik leczenia i uczą się wdrażać je u swoich pacjentów. Metoda ta cieszy się ogromną popularnością a wszystko to za sprawą możliwych do uzyskania dzięki niej efektów.

Zdaniem ekspertów dorośli wciąż mają sceptyczne nastawienie do leczenia metodą NDT Bobath

Uważają, że techniki ćwiczeń są zbyt kontrowersyjne i w przypadku dojrzałych osób nie mogą przynieść spodziewanych efektów. Warto jednak pamiętać, że przez długie lata ta specyficzna metoda przeszła liczne modernizacje. Dziś praca kwalifikowanych terapeutów skupia się na:

  • umiejętnej analizie ruchów pacjenta;
  • integracji mechanizmów kontrolnych postawy oraz ruchów;
  • opracowaniu indywidualnej dla pacjenta strategii postępowania.

Choć pacjenci faktycznie powinni ćwiczyć samodzielnie tak często jak to tylko jest możliwe, przez cały okres leczenia mogą a nawet powinni pozostawać pod ciągłą opieką specjalisty.

Więcej na temat metody leczenie możesz przeczytać na stronie Top School